NIEUW BAKJE TROOST

05 oktober 22

Congrestival NIEUW BAKJE TROOST 29 & 30 oktober. Van oude tradities naar nieuwe rituelen. In het weekend van 29 en 30 oktober vindt voor de tweede keer het congrestival NIEUW BAKJE TROOST plaats over oude tradities en nieuwe rituelen rondom de dood, afscheid nemen en rouw. In de laatste decennia zijn oude tradities rondom levenseinde weggevallen; maar tegenwoordig groeit een nieuwe behoefte aan eigen rituelen. Ik ga samen met u op zoek met bloemen en natuurlijke materialen om een eigen invulling aan het levenseinde/afscheid te geven.

Wolter.